Reglement 2018-01-15T11:36:10+00:00

REGLEMENT

Reglement Freedom Ride

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement:

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan. Inschrijving verplicht tot betaling.
 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Mocht het evenement vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie van het inschrijfgeld zijn. De organisatie beslist over het aflasten van het evenement.
 • Bij de vrije toertocht van 85 km zijn alle verkeersregels van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. Bij de pelotonstocht van 120 km dient u zich te houden aan de instructies van de voorrijders, de achterrijders en de begeleidende instanties. Deelnemers aan de pelotonstocht realiseren zich dat de kans op ongelukken van het rijden in een grote groep fietsers aanwezig is. Voor de ongelukken die hierdoor ontstaan is de organisatie niet aansprakelijk. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Zij zijn verplicht het stuurbordje te dragen.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 • De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Het gebruik van volgauto’s is verboden. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Met het accepteren van het stuurbordje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers geven middels inschrijving toestemming voor opname in de nieuwsbrief van de Freedom Ride.
 • Bij deelname op een racefiets is het dragen van een helm verplicht op alle afstanden.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.