Reglement2019-02-27T16:07:08+01:00

REGLEMENT

Reglement Freedom Ride

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement:

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan. Inschrijving verplicht tot betaling.
 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Mocht het evenement vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie van het inschrijfgeld zijn. De organisatie beslist over het aflasten van het evenement.
 • Bij de vrije toertocht van 75km en 130km zijn alle verkeersregels van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. Bij de pelotonstocht van 90km dient u zich te houden aan de instructies van de voorrijders, de achterrijders en de begeleidende instanties. Deelnemers aan de pelotonstocht realiseren zich dat de kans op ongelukken van het rijden in een grote groep fietsers aanwezig is. Voor de ongelukken die hierdoor ontstaan is de organisatie niet aansprakelijk. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Zij zijn verplicht het stuurbordje te dragen.
 • De vroegboekkorting duurt tot 1 april 2019.
 • We werken tijdens de Freedom Ride samen met fotografen die een sfeerimpressie maken van het evenement. Deze foto’s worden gebruikt voor de website van het evenement, Facebook, Instagram en Twitter. Door je in te schrijven ga je akkoord met het gebruik van deze foto’s op de hiervoor beschreven media. Volgens de geldende AVG-bepalingen kun je ons verzoeken een foto offline te halen. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 • De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Het gebruik van volgauto’s is verboden. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers geven middels hun inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door de sponsoren van de Freedom Ride voor promotiedoeleinden van publieksevenementen van de organisatie (Central Events) en voor promotiedoeleinden van sponsoren. Meer informatie in ons privacy statement.
 • Met het accepteren van het stuurbordje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers geven middels inschrijving toestemming voor opname in de nieuwsbrieven van de Freedom Ride en Team Jumbo-Visma.
 • Bij deelname op een racefiets is het dragen van een helm verplicht op alle afstanden.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.